החן היהודיהדמויות שמלווים אותנו מסיפורי הילדות, משואב העיירה ועד המתמיד של בית המדרש, קורמות עור וגידים באיוריו הבלעדיים של האמן יואל וקסברגר, שמצליח להפוך אותם לדמויות חיות ונושמות, משל הן פה איתנו היום.